Arbetstider under vecka 8

Under sportlovsveckan har vi öppet som vanligt. Alla är på plats utom Tomas och Åsa som är lediga hela veckan.

Alla är välkomna

Från elit till motionär, ung eller gammal – alla är välkomna.
Vi har sedan 1994 tagit hand om besvär från rörelse- stödjeorganen och rehabilitering efter  ortopedisk kirurgi.
Ingen remiss krävs: det spelar ingen roll vilken vårdcentral du är listad på, fritt vårdsökande gäller. För mer info kontakta oss här.