Behandlingar

Vid varje förstagångsbesök göres en funktionsanalys/ undersökning av dina besvär utifrån detta avgörs vilken typ av behandling som blir aktuell. Finner man ett område med nedsatt rörlighet blir det en mobiliserande behandling (rörelseökande).

Finner man en ökad mobilitet är det stabiliserande träning som gäller. Vid vissa tillstånd tex tennisarmbåge väljer vi ibland akupunktur som behandlingsalternativ. Vissa smärttillstånd kräver ibland specifik stretching av muskulatur som en del i behandlingen.

I samband med operativa ingrepp tex korsbandsoperation, meniskkirurgi, knäplastik, axeloperation etc. får man nedsatt funktion. Då krävs specifik sjukgymnastisk behandling/träning. Vi inriktar oss på rörlighet, styrka och balans/koordination i leder och omkringliggande strukturer. Vi utformar ett specifikt träningsprogram som man kommer till kliniken och utför under överinseende av ansvarig sjukgymnast. Du får oftast också ett specifikt hemövningsprogram. Vid vissa diagnoser kompletterar vi den manuella behandlingen med apparatbehandling.

DSC_0966-685x1024

BEHANDLINGSTEKNIKER

OMT behandling (Ortopedisk Manuell Terapi)

OMT-metoden baserar sig på en helhetssyn på Dig som patient. Metoden omfattar manuell specifik undersökning, diagnostik och specifik behandling.
Med vår behandling får Du som patient både kunskap och insikt i att Du själv är en viktig del i rehabiliteringsarbetet. Härigenom lär Du dig träning av ledrörlighet och muskelfunktion.

 

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (Rörelsesystemet).

Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en biopsykosocial modell samt omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet.

Läs mer: http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/OMT/Vad-ar-OMT/#sthash.avA0naIJ.dpuf

 

OMI – Ortopedisk medicin – klinisk diagnostik och behandling

Ortopedisk medicin är ett organspecifikt kunskapsområde för diagnostisering och icke operativ behandling av rörelseorganens skador och sjukdomar. Utbildningen är internationell och är samma för läkare och sjukgymnaster och löper över ca 4 år. Syftet med utbildningen är att erhålla specialiserade kunskaper i att ställa klinisk diagnos och beroende av den välja rätt behandling och utföra den korrekt. Med klinisk diagnos menas att uttrycka vävnadsskadan som ger upphov till patientens symtombild. Smärta och sjukdomstillstånd utgående från rörelseorganen är en av de vanligaste orsakerna till kontakt med sjukvården och det är önskvärt att dessa patienter får ett korrekt och omedelbart omhändertagande. Korrekt diagnosställande och direkt insatt åtgärd eller behandling leder till mindre lidande för den enskilde, snabbare återgång till aktivitet och arbete samt mindre belastning av samhällets resurser. En ortopedmedicinskt specialiserad sjukgymnast arbetar med diagnostisering, behandling och rehabilitering av rörelseorganens mjukdelar; muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar, bursor samt lesioner i nacke, bröstrygg och ländrygg.

Mulligan metoden

Metoden uppfanns av den Nya Zeeländska sjukgymnasten Brian Mulligan. Tekniken är en del av den manuella ortopediska terapin som används vid smärt tillstånd i rörelse/stödje organen. Det som särskiljer metoden från OMT och OMI är att mobiliseringen av leden sker i rörelse samt att man oftast får ganska momentana effekter då metoden fungerar.

IDROTTSSKADOR

Om du råkat ut för en akut skada är det viktigt att du snabbt agerar för att minimera de negativa effekter som annars kan uppstå. Om du utsätter din kropp för alltför mycket fysisk stress kan detta få en negativ påverkan i form av bland annat överbelastningsskador.

Idrottsskador i form av överbelastningsskador står för ca 60-70% av alla idrottsskador som sker under ett år.

Om du råkat ut för en överbelastningsskada är det mycket viktigt att så snabbt som möjligt träffa en specialist för att få en korrekt diagnos då detta underlättar en framgångsrik behandling.

 

AKUTA IDROTTS- TRÄNINGSSKADOR

Om du råkat ut för en akut skada är det viktigt att du snabbat agerar för att minimera negativa mer bestående problem.

En akut skada ger ofta en blödning som i sin tur leder till svullnad och smärta. Det är bra om du snabbt kan begränsa en blödning med ett snabbt omhändertagande. De flesta akuta idrottsskador bör omhändertas direkt enligt PRICE därefter är det viktigt att få en diagnos och en rehabplan upplagd. Vid misstänkta frakturer skall du alltid söka via en akutmottagning så du får konstaterat att där inte finns en fraktur.

REHABILITERING

I samband med operativa ingrepp tex korsbandsoperation, meniskkirurgi, knäplastik, axeloperation etc. får man nedsatt funktion. Då krävs specifik sjukgymnastisk behandling/träning. Vi inriktar oss på rörlighet, styrka och balans/koordination i leder och omkringliggande strukturer. Vi utformar ett specifikt träningsprogram som man kommer till kliniken och utför under överinseende av ansvarig sjukgymnast. Du får oftast också ett specifikt hemövningsprogram.

AKUPUNKTUR

Ordet akupunktur kommer från Acus som betyder ”nål” eller ”spets” och Pungere som betyder ”att sticka”. Akupunktur är en mångtusenårig kinesisk behandlingsmetod mot sjukdomar och smärta. Till västvärlden kom metoden på 1700-talet men först 1984 godkände Socialstyrelsen i Sverige akupunktur som behandlingsmetod vid vissa smärttillstånd.

STÖTVÅG

Radiell stötvåg drivs med hjälp av tryckluft som i sin tur flyttar en kula i handenheten och skapar en kraft som fortplantar sig ner i vävnaden med störst kraft vid ytan. Detta medför att kraften påverkar ett större område med avtagande kraft ju längre ner i vävnaden den fortplantas.

 

Stötvågsbehandling används framgångsrikt på svårbehandlade muskelo-skelettala besvär. En kraftig retning av vävnaden gör att kroppen svarar med ökad lokal blodcirkulation och högre ämnesomsättning. Detta underlättar och påskyndar läkningsprocessen.

 

FORSKNING- STÖTVÅG

Läs mer: SBU-rapport ”Effekt av stötvågsbehandling vid tennisarmbåge, hälsenetendinopati och hälsporre

APPARATBEHANDLINGAR

Laser

Metod som används vid specifika smärttillstånd. Det högkoncentrerade ljuset skapar en bättre miljö för läkning av t ex inflammationer i senfäste.

Scanlab 25

Kortvågsbehandling som ökar genomblödningsförmågan samt stimulerar till läkning av skadad vävnad.

 

Vibrationsträning

(Vibrosfär) Metod som vi använder i komplement till annan träning. En kombination av balansträning och vibration. Tredimensionella rörelsemöjligheter och därmed en god sensmotorisk och proprioceptiv träning, en aktivering av lednära stabiliserande muskulatur samt förbättring av aktiviteten i det neuromuskulära systemet.