Certifierad Idrottsmedicinsk Sjukgymnast

Certifierad Idrottsmedicinsk Sjukgymnast (eng: Certified Sports Physiotherapist CSPT) är titeln för vidareutbildade sjukgymnaster inom idrottsmedicin. Certifieringen ersätter tidigare titeln; Förbundssjukgymnast.

De sjukgymnaster som är certifierade kommer att ingå i ett nätverk som lokala idrottsföreningar, förbund och RF kommer att ta del av. Kriterierna för att bli certifierad är uppdelad i ett antal undergrupper.

Förkunskap
Leg sjukgymnast, minst två års tjänstgöring (min 75 % tjänst) pågående tjänst i relevant område.

Teoretisk utbildning
Idrottsmedicinsk vidareutbildning motsvarande steg 1, 2 och 3.

Klinisk utbildning
Minst 3 års tjänstgöring på relevant klinik där man handhar idrottsutövare, aktivt arbete med idrottslag, förbund eller landslag. När sjukgymnast erhållit certifieringen ingår ett krav att aktualisera och hålla sina kunskaper och arbetsmetoder aktuella, detta kan ske på olika sätt men är en mycket viktig del i certifieringen.

Det är viktigt att betona att certifieringen ska gagna alla som är fysiskt aktiva, det handlar absolut inte bara om eliten. Alla människor kan behöva precis samma hjälp som en elitidrottare, det ingen skillnad.