Åsa Gustafsson

Om oss

Idrottsskademottagningen i Landskrona

Vi är en grupp på 7 sjukgymnaster som har etableringsrätt enligt lagen om sjukgymnastisk verksamhet. Detta innebär att vi är anslutna till region Skåne. Ditt frikort gäller alltså på vår klinik.

Vår inriktning

Vi har valt att inrikta oss på idrottsmedicin, ortopedi och ortopedisk manuell terapi.

Teamet

Teamet består av leg. sjukgymnasterna Gunnar LundmarkTomas Mårtensson, Anne Wall-Olsson, Marie Hast, Åsa Gustafsson, Per Bengtsson, Sofie Axtelius och Sanja Basic som är kontorsansvarig.

Mål

Vårt mål är att du som patient ska bli ordentligt undersökt vid ditt besök här på kliniken. Få förslag på åtgärder som kan vidtagas för just din åkomma. Att du ska erhålla adekvat behandling för dina besvär på vetenskapliga grunder och beprövad erfarenhet.

Gunnar Lundmark

Född 1953
Leg. Sjukgymnast

Utexaminerad våren 1986

Vidareutbildning
– OMT steg 2 (ortopedisk manuell terapi)
– Idrottsmedicin steg 1, 2 och 3
– Akupunktur 1 och 2
– CSPT

Kurser i bland annat
MTT (medicinsk träningsterapi), low force manipulation, Mc Connell concept, Mulligan, Mc Kenzie, kinesiotejp kurs,  Ann Cools axelkurser 1-3.

Huvudsaklig inriktning
Rehabilitering efter ortopedisk kirurgi, idrottsmedicin och ortopedisk manuell terapi.

Tidigare arbete
Har arbetat i Uppsala både inom slutenvården och på vårdcentral. Även arbetat på vårdcentral i Landskrona samt privatvården i Malmö. Sedan 1994 på egen privatklinik, Idrottsskademottagningen i Landskrona.

Tomas Mårtensson

Född 1969
Leg. Sjukgymnast

Utexaminerad januari 1990 i Lund.

Vidareutbildning
– OMT steg 2 (ortopedisk manuell terapi)
– Idrottsmedicin steg 1, 2 och 3
– Akupunktur 1 och 2
– CSPT

Kurser i bland annat
MTT (medicinsk träningsterapi), low force manipulation, Mc Connell concept, Mulligan, Mc Kenzie, kinesiotejp kurs,  Ann Cools axelkurser 1-3.

Tidigare arbete
Arbetade initialt i Landskrona på Vårdcentralen Centrum samt inom slutenvård. Arbetade ett år på ett militärsjukhus i Saudi Arabien och är sedan 1995 privatpraktiserande på egen klinik, Idrottsskademottagningen i Landskrona. Har även varit aktiv i olika idrottsklubbar som sjukgymnast och är sedan en tid tillbaka sjukgymnast för Landskrona BOIS. Har förbundskompetens i fotboll.

Huvudsaklig inriktning
Rehabilitering efter ortopedisk kirurgi, idrottsmedicin och ortopedisk manuell terapi.

Anne Wall-Olsson

Född 1964
Leg. Sjukgymnast

Utexaminerad januari 1990 i Lund

Vidareutbildning
– Idrottsmedicin steg 1,2 och 3
– Akupunktur (Graviditet, Triggerpunkter)

Kurser i bland annat
MTT (medicinsk träningsterapi), Mc Connell concept, Mulligan, Mc Kenzie, Nervmobilisering, Ann Cools axelkurser 1-3.

Tidigare arbete
Arbetat inom slutenvården på reumatologi- och medicinavdelningar i Lund och Landskrona samt några år inom primärvården inom Region Skåne. Sedan 1994 på privata sjukgymnastkliniker i Malmö fram till 2002 och sedan augusti 2002 på Idrottsskademottagningen i Landskrona.

Huvudsaklig inriktning

Besvär från rörelseapparaten efter operationer, skador och överbelastningar.

Övrigt
Är idrottsintresserad och aktiv inom gruppträning och friskvårdsverksamhet.

Marie Hast

Född 1964
Leg. Sjukgymnast

Utexaminerad 1997 i Lund

Vidareutbildning
– OMI (Ortoped Medicin International) advanced.

– MDT. McKenzie A + B

– Idrottsmedicin steg 1,2 och 3.

– Akupunktur (graviditet, triggerpunkter, periost).

Kurser i bland annat
MTT (medicinsk träningsterapi), Mc Connell concept, Nervmobilisering, Mulligan samt Ann Cools steg 1-3.

Huvudsaklig inriktning
Idrottsskador samt besvär från rörelse- stödjeapparaten.

Tidigare arbete
Huvudsakligen arbetat inom primärvården Region Skåne tidigare.
Även leg arbetsterapeut med tidigare yrkeserfarenhet inom primärvård och kommun.

Övrigt
Stort idrottsintresse. Aktiv inom gruppträning.

Åsa Gustafsson

Född 1977

Leg. Sjukgymnast

Utexaminerad januari 2003 i Uppsala

Vidareutbildning
– OMT steg 2 (ortopedisk manuell terapi)
– Idrottsmedicin steg 1, 2 och 3
– Akupunktur

Kurser i bland annat

McKenzie, Core Concept Shoulder/Knee, Axelina, Mulligan, Mamma-mage samt Ann Cools axelkurser 1-3.

Tidigare arbete
Har arbetat i Uppsala inom primärvård och som personalsjukgymnast på Akademiska sjukhuset. Stort idrottsintresse. Bakgrund som elitgymnast och truppgymnastik i GF Idrott, Landskrona.

Övrigt
Instruktör gruppträning, bl a yoga, pilates, afrodans och fys.

Per Bengtsson

Född 1976
Leg. Sjukgymnast

Utexaminerad december 2004 i Lund

Vidareutbildning
– OMT steg 2 (ortopedisk manuell terapi)
– Idrottsmedicin steg 1, 2 och 3
– Akupunktur

– MDT (McKenzie) A + B.

Kurser i bland annat
Kinesiotejp kurs, Mulligan.

Tidigare arbete
Började arbeta som sjukgymnast i Lomma och Vellinge kommun. Vikarierade därefter i två år på en privat sjukgymnastklinik i Limhamn. Arbetar sedan 2013 på Idrottsskademottagningen i Landskrona.

Övrigt
Har ett stort allmänt idrottsintresse och spelar själv golf.

Sofie Axtelius

Född 1985
Leg. Sjukgymnast

Utexaminerad januari 2008 i Luleå

Kurser i bland annat

Idrottsmedicin, OMT, Kinesiotejp, Akupunktur, Mulligan, MTT samt Ann Cools axelkurs.

Tidigare arbete
Barn och vuxenhabilitering, äldreomsorgen och LSS i kommunen. Samt olika avdelningar inom slutenvård.

Övrigt
Gyminstruktör på Friskis&Svettis. Har ett stort allmänt idrottsintresse och spelar själv golf.

Sanja Basic

Född 1973

Administration/ Reception

Började arbeta hos oss 2017.

Ansvarar för allt administrativt arbete, som t ex svara i telefon, tidbokningar, bokföring, utskrifter av remissvar, beställning av varor, är kontaktperson med Region Skåne m m.

LILU MEDIA

Linnea Lundmark

Född 1998

Media & Marknads Ansvarig

Utbildning
– ProCivitas Privata Gymnasium i Helsingborg, 2017

Kurser i bland annat
Marknadsföring, entreprenörskap, fotografering

Tidigare arbete
Har arbetat som gympalärare och förskolelärare. Samt startat upp två företag, ett modeföretag (No Line) och ett bokförlag (Bambino förlag). Linnea har även ett stort intresse i företagande, ledarskap och marknadsföring.

Journalsystem